Przeździedza na mapie w 1939 r.

Przechadzając się po polnych ścieżkach wśród przeździedzkich pól zastanawiać by się można, jak w czasach dawniejszych wyglądały te tereny. Stare jabłonie, grusze i czereśnie wciąż rosną na miedzach, pszenica złoci się na polach niezmiennie od setek lat, tereny wciąż porastają gęste lasy.

Zadając sobie to pytanie spoglądam na stare mapy ilustrujące dawne Dippelsdorf. Na stronach Archiwum Map Zachodniej Polski zgromadzono ogromne archiwum map z terenów Dolnego Śląska. Wśród nich znaleźć można mapę okolic Wlenia (niem. Lähn), na której zamieszczona jest także Przeździedza. Mapa niewiele odbiega od dzisiejszej rzeczywistości – jedynie część południowa, oznaczona na mapie jako „Sandau” (dawniejszy Piaskowiec), skurczył się praktycznie do jednego domu i kilku opuszczonych bądź niezamieszkałych budynków. Poza tym można jedynie próbować szukać polnych dróg, które w dzisiejszych czasach są albo zarośnięte, albo po prostu przyorane. Ponadto z topografii terenu wielu zmian znaleźć nie można.

Mapa kartograficzna Przeździedzy z 1939 r.  (źródło: http://mapy.amzp.pl/)

Przeglądając mapę w oczy rzuca się jeszcze jedna rzecz – „Kretscham”. Wyszukanie, co znaczy owo słowo, może zająć sporo czasu. Okazuje się, że jest to karczma (łużycki: korčma), zajazd lub też gospoda charakterystyczna dla rejonu Górnych Łużyc. Dziś po karczmie nie ma śladu, budynek po części spłonął, w części, która ocalała, mieszka kilka rodzin, natomiast jedno z pomieszczeń pełni funkcję świetlicy wiejskiej.

Zachęcam do prześledzenia mapy dawnej Przeździedzy. Z pewnością każdy znajdzie tutaj coś, co go zaciekawi. Być może ktoś z Czytelników wskaże więcej różnic pomiędzy przedwojennym Dippelsdorf a dzisiejszą Przeździedzą? Zapraszam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i życzę powodzenia w poszukiwaniach różnic.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.